UWAGA


Z dniem 01.05.2012 nastąpi zmiana numeru rachunku szkoły.


Wpłat po tym dniu prosimy dokonywać


na nowy rachunek Getin Noble Bank SA


numer 39156000132015280476740001