Link do strony logowania kandydata do Szkoły Podstawowej

Szanowni Rodzice,

w zakładce REKRUTACJA znajdziecie Państwo wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022. Umieszczony jest także link do strony zgłoszenia kandydata do szkoły. Już dziś zostań uczniem naszej szkoły!. Tylko u nas wiele ciekawych, inspirujących, atrakcyjnych lekcji w pięknym, zadbanym budynku, doświadczone grono pedagogiczne, interesujące wycieczki, zajęcia dodatkowe, udział w konkursach, zawodach, projektach, dużo radości i zabawy, a przede wszystkim bezpieczeństwo.

Zadzwoń 63 242 77 27 i zapytaj o naszą propozycję dla Twojego dziecka.

                              Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 • Rekrutacja elektroniczna do klas I Szkół Podstawowych na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 15 marca 2021r. o godz. 8:00.
 • Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej można dokonywać w terminie od 15 marca 2021 r.
  do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 do dyrektora szkoły podstawowej pierwszego wyboru.
 • Rekrutacja trwa od 15 marca 2021r do 06.04.2021r.
 • Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej nastąpi w dniu 14 maja 2021 r.
  o godz. 12.00.
 • Na stronie internetowej konin.podstawowe.vnabor.pl będą̨ zamieszczane istotne informacje na temat rekrutacji.
  Elektroniczna rekrutacja do klas I obejmuje dzieci, które w roku 2021 ukończą̨:
  – 7 lat (urodzone w 2014 r.)
  – 6 lat (urodzone w 2015 r.).

UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Poniżej znajdują się pliki dotyczące rekrutacji do szkoły podstawowej na rok 2021/2022.