Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 została rozpoczęta. Zgłoszenie lub wniosek w sprawie przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej możecie Państwo zarejestrować  w elektronicznym systemie rekrutacji  do 12 kwietnia 2024 r.  W systemie naborowym Vulcan udostępniono opis ścieżki w procedurze rekrutacyjnej, jak również niezbędne informacje umożliwiające zapoznanie się z zasadami, kryteriami przyjęć, harmonogramem działań oraz spisem niezbędnych dokumentów.

Przyjęcie kandydatów mieszkających w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej wyłącznie w tej szkole następuje z urzędu. W tej sytuacji wymagane jest złożenie przez osoby zainteresowane w systemie naborowym zgłoszenia popartego oświadczeniem o miejscu zamieszkania (w przypadku braku zameldowania).

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.  Jeżeli zamierzają Państwo zapisać dziecko do szkoły spoza rejonu – za pomocą systemu rekrutacyjnego składa się wniosek w tej sprawie. Niezbędne jest załączenie do wniosku  wymaganych dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w czasie procesu rekrutacji.

Tu możecie Państwo się zalogować: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/konin/News

Zarządzenie nr 10/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin https://bipum.konin.eu/6223/dokument/4231

Zarządzenie nr 19/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie elektronicznego naboru uczniów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin https://bipum.konin.eu/6223/dokument/4495