PRACOWNICY ADMINISTARCYJNO- OBSŁUGOWI

 1. DARIA STASIKOWSKA- SEKRETARZ SZKOŁY
 2. MARLENA WOŹNIAK – KIEROWNIK GOSPODARCZY
 3. WIOLETTA PŁOCHARSKA  – GŁÓWNY KSIĘGOWY
 4. RENATA MARCINIAK – PRACOWNIK OBSŁUGOWY
 5. MAŁGORZATA SZYMAŃSKA – KUCHARKA
 6. KRYSTYNA ANTONIAK – PRACOWNIK OBSŁUGOWY
 7. ALFREDA LISOWSKA – WOŹNA
 8. MAŁGORZATA RYBACKA – PIELĘGNIARKA SZKOLNA
 9. ELŻBIETA NAWROCKA – PRACOWNIK OBSŁUGOWY
 10. BOGDAN JARONIK –  KONSERWATOR
 11. BEATA GAUZA- PRACOWNIK OBSŁUGOWY
 12. AGNIESZKA FRĄTCZAK – INTENDENT
 13. KAROLINA GRONIKOWSKA- REFERENT
 14. ZOFIA LURANC-PRACOWNIK OBSŁUGOWY