DYREKTOR SZKOŁY

mgr Łechtańska Małgorzata

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

mgr Gostyńska Mariola 

mgr Maćkowiak Magdalena

mgr Sylwia Kamińska

mgr Sylwia Malina -Rusin w zastępstwie za Joannę Olejnik

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

mgr Łachacz Agnieszka

mgr Radke Małgorzata

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

mgr Kubsik Ewa

mgr Łachacz Agnieszka

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

mgr Tamulski Marek

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

mgr Łechtańska Małgorzata

mgr Magdalena Cyferkowska w zastępstwie za mgr Pawlak Kinga

NAUCZYCIELE HISTORII

mgr Czechowska Agnieszka

mgr Łachacz Agnieszka

NAUCZYCIEL BIOLOGII

dr Fedorowicz Marzena

NAUCZYCIEL GEOGRAFII 

mgr Bartosik Marlena

NAUCZYCIEL PRZYRODY

mgr Bartosik Marlena

NAUCZYCIEL CHEMII

mgr Płóciennik Ewelina

NAUCZYCIEL FIZYKI

mgr Rosiak Krzysztof

NAUCZYCIEL RELIGII

mgr Czechowska Agnieszka

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

mgr Rachubiński Dariusz

NAUCZYCIEL PLASTYKI, MUZYKI

mgr Brzeziński Tomasz

NAUCZYCIELE INFORMATYKI

mgr Kaczorowska Małgorzata

mgr Katarzyna Maciejewska w zastępstwie za mgr Pawlak Kinga

mgr Rosiak Krzysztof

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

mgr Bartosik Marlena

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY PROCES NAUCZANIA

mgr Maciejewska Katarzyna

mgr Broniszewska Emilia

mgr Joanna Lewandowska w zastępstwie za mgr Cyferkowska Magdalena

mgr Marciniak Anna

mgr Dominika Krawczyk

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

mgr Maciejewska Katarzyna

mgr Bartosik Marlena

mgr Cyferkowska Magdalena

mgr Broniszewska Emilia

mgr Joanna Lewandowska

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH

mgr Kaczorowska Małgorzata

LOGOPEDA

mgr Kamińska Sylwia

PEDAGOG SZKOLNY 

mgr Kaczorowska Małgorzata

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Broniszewska Emilia

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Robert Hołysz

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  

mgr Łachacz Agnieszka

DORADZTWO ZAWODOWE 

mgr Kaczorowska Małgorzata

dr Fedorowicz Marzena

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

dr Fedorowicz Marzena

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

mgr Płóciennik Ewelina

mgr Paulina Poterała

mgr Gostyńska Mariola

mgr Radke Małgorzata

mgr Czechowska Agnieszka

mgr Anna Marciniak wspierający w ramach Dostępna Szkoła