DYREKTOR SZKOŁY

mgr Łechtańska Małgorzata

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

mgr Gostyńska Mariola 

mgr Maćkowiak Magdalena

mgr Kołodziejczak Natalia

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

mgr Łachacz Agnieszka

mgr Radke Małgorzata

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

mgr Kubsik Ewa

mgr Łachacz Agnieszka

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

mgr Tamulski Marek

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

mgr Łechtańska Małgorzata

mgr Wiśniewska Karolina

NAUCZYCIELE HISTORII

mgr Czechowska Agnieszka

mgr Łachacz Agnieszka

mgr Szczepankiewicz Elżbieta

NAUCZYCIEL BIOLOGII

dr Fedorowicz Marzena

NAUCZYCIEL GEOGRAFII 

mgr Bartosik Marlena

NAUCZYCIEL PRZYRODY

mgr Bartosik Marlena

NAUCZYCIEL CHEMII

mgr Kaczmarek Bożena

NAUCZYCIEL FIZYKI

mgr Marek Sławomir

NAUCZYCIEL RELIGII

mgr Czechowska Agnieszka

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

mgr Rachubiński Dariusz

NAUCZYCIEL PLASTYKI, MUZYKI

mgr Brzeziński Tomasz

NAUCZYCIELE INFORMATYKI

mgr Kaczorowska Małgorzata

mgr Maciejewska Katarzyna

mgr Świniarska Wioletta

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

mgr Bartosik Marlena

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY PROCES NAUCZANIA

mgr Maciejewska Katarzyna

mgr Broniszewska Emilia

mgr Kamińska Sylwia

mgr Cyferkowska Magdalena

mgr Marciniak Anna

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

mgr Olejnik Joanna

mgr Bartosik Marlena

mgr Cyferkowska Magdalena

mgr Broniszewska Emilia

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH

mgr Olejnik Joanna

mgr Kaczorowska Małgorzata

LOGOPEDA

mgr Kamińska Sylwia

PEDAGOG SZKOLNY 

mgr Kaczorowska Małgorzata

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Kamińska Sylwia

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  

mgr Szczepankiewicz Elżbieta

DORADZTWO ZAWODOWE 

mgr Kaczorowska Małgorzata

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Marek Sławomir