W roku szkolnym 2022/2023  Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 11 w Koninie reprezentują:

  • Przewodnicząca Rady Rodziców: pani Anna Sosnowska
  • Z-ca przewodniczącej: pani Monika Lewandowska
  • Skarbnik: pani Paulina Błaszczyk