W roku szkolnym 2020/2021  Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 11 w Koninie reprezentują:

  • Przewodnicząca Rady Rodziców: pani Magdalena Salzman
  • Z-ca przewodniczącej: pani Agnieszka Juszczak
  • Skarbnik: pani Katarzyna Kieler
  • Sekretarz: pani Milena Przespolewska


KOMISJA REWIZYJNA

  • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Monika Lewandowska
  • Z-ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Sylwia Staszak