W roku szkolnym 2021/2022  Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 11 w Koninie reprezentują:

  • Przewodnicząca Rady Rodziców: pani Karolina Gronikowska
  • Z-ca przewodniczącej: pani Monika Lewandowska
  • Skarbnik: pani Małgorzata Kacprzak