Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Plakat ukazuje informacje dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy, wersja w języku ukraińskim.
Plakat ukazuje informacje dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy, wersja w języku polskim.