Najważniejsze daty:

Zdarzenie – czynnośćTermin
Rozpoczęcie roku szkolnego01.09.2022r.
Pierwsze półrocze01.09.2022r – 31.01.2023r.
Zimowa przerwa świąteczna23.12.2022- 31.12.2022r.
Drugie półrocze01.02.2023 – 23.06.2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna06.04.2023– 11.04.2023r.
Egzamin ósmoklasisty- j. polski23.05.2023r.
Egzamin ósmoklasisty- matematyka24.05.2023r.
Egzamin ósmoklasisty- j. angielski25.05.2023r.
Zakończenie roku szkolnego23.06.2023r.
Wakacje24.06.2023r. – 31.08.2023r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych14.10.2022r.
31.10.2022r.
02.05.2023r.
23.05.2023r-.25.05.2023r.
09.06.2023r.
22.06.2023r.

Spotkania z rodzicamiTermin
Klasy I-III08.09.2022r.
20.10.2022r.
08.12.2022r.
30.03.2023r.
11.05.2023r.
Klasy IV-VIII08.09.2022r. 
20.10.2022r.
08.12.2022r.
23.02.2023r. dla klasy VIIIa i VIIIb
30.03.2023r.
11.05.2023r.

Uroczystości szkolne i uczniowskie:

Uroczystości szkolne i uczniowskieTerminOsoby
odpowiedzialne:
Inauguracja roku szkolnego 2022/202301.09.2022r.M. Gostyńska,
E. Broniszewska,
J. Olejnik, 
S. Kamińska 
Narodowe czytanie07.09.2022r.A. Łachacz
M. Radke
Sprzątanie Świata 18.09.2022r.M. Fedorowicz
M. Bartosik
D. Rachubiński
Światowy Dzień Serca29.09.2022r.J. Olejnik
S. Kamińska
D. Rachubiński
Europejski Dzień Języków29.09.2022r.E. Kubsik
A. Łachacz
M. Tamulski
Dzień Chłopca30.09.2022r.Wychowawcy klas
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia02.10.2022r.K. Wiśniewska
S. Kamińska
M. Cyferkowska
Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 03.10.2022r.
-07.10.2022r.
J. Olejnik, 
E. Broniszewska, 
M. Kaczorowska
Miesiąc Bibliotek Szkolnych10.2022r.M. Bartosik
Dzień Edukacji Narodowej13.10.2022r.Samorząd Uczniowski
+opiekunowie
E. Broniszewska
A. Marciniak
Tydzień Uczniowskiej SUPERMOCY17-21.
10.2022r.
J. Olejnik
M. Maćkowiak
Narodowe Święto Niepodległości10.11.2022r.A. Czechowska
A. Łachacz
Światowy Dzień Rzucania Palenia19.11.2022r.D. Rachubiński
Międzynarodowy Dzień Tolerancji16.11.2022r.D. Rachubiński
J. Olejnik
Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia25.11.2022r.M. Bartosik 
wychowawcy I-III
Światowy Dzień Aids01.12.2022r.D. Rachubiński
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 05.12.2021r.M. Radke
Mikołajki06.12.2022r.Wychowawcy
Grudniowe Czytanie14.12.2022-16.12.2022.Wychowawcy klas I-III
Jasełka, wigilie klasowe22.12.2022r.A. Czechowska
Wychowawcy klas
Jasełka w kościele parafialnym06.01.2023r.A. Czechowska
Dzień Gier Internetowych01.2023r.K. Wiśniewska,
W. Świniarska,
K. Maciejewską
Dzień Babci i Dziadka 21.01.2023r.Wychowawcy klas I-III
Rocznica Wyzwolenia Miasta Konina spod Okupacji Hitlerowskiej01.2023r.A. Łachacz
A. Czechowska
E. Szczepankiewicz
Dzień Bezpiecznego Internetu10.02.2023r.K. Wiśniewska
M. Kaczorowska
W. Świniarska
K. Maciejewska
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego19.02.2023r.M. Radke
A. Łachacz
Dzień Kobiet08.03.2023r.Wychowawcy
Drzwi Otwarte w SP 1103.2023r.Wszyscy nauczyciele
Dzień liczby π12.03.2023r.K. Wiśniewska
M. Cyferkowska
Dzień Wiosny20.03.2023r.Samorząd Uczniowski 
+ opiekunowie
D. Rachubiński
E. Broniszewska
Światowy Dzień Kolorowej Skarpety22.03.2023r.J. Olejnik 
D. Rachubiński
Rocznica Śmierci Papieża Jana Pawła II02.04.2023r.A. Czechowska
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu03.04.2023r.M. Cyferkowska
E. Broniszewska
S. Kamińska 
Dzień Ziemi kl. I-III22.04.2023r.Wychowawcy klas I-III
Dzień Ziemi kl. IV-VII22.04.2023r.M. Bartosik
M. Fedorowicz
Święto Patrona Szkoły20.05.2023r.M. Radke
A. Czechowska
A. Łachacz
Dzień Dziecka01.06.2023r.Wychowawcy klas
Samorząd Uczniowski
D. Rachubiński
Pożegnanie uczniów klas VIII23.06.2023r.M. Bartosik
E. Kubsik
Samorząd Uczniowski
Zakończenie Roku Szkolnego 2022/202323.06.2023r.Samorząd Uczniowski 
+ opiekunowie