Najważniejsze daty:

Zdarzenie – czynnośćTermin
Rozpoczęcie roku szkolnego01.09.2021r.
Pierwsze półrocze01.09.2021r – 31.01.2022r.
Zimowa przerwa świąteczna23.12.2021- 31.12.2021r.
Drugie półrocze01.02.2022 – 25.06.2022r.
Wiosenna przerwa świąteczna14.04.2022– 19.04.2022r.
Egzamin ósmoklasisty- j. polski24.05.2022r.
Egzamin ósmoklasisty- matematyka25.05.2022r.
Egzamin ósmoklasisty- j. angielski26.05.2022r.
Zakończenie roku szkolnego24.06.2022r.
Wakacje25.06.2022 – 31.08.2022r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych12.11.2021r.
02.05.2022r.
24.05.2024r-.26.05.2022r.
17.06.2022r.
22.06.2022r.
23.06.2022r.

Spotkania z rodzicamiTermin
Klasy I-III02.09.2021r.
21.10.2021r.
09.12.2021r. 
31.03.2022r. 
12.05.2022r.
Klasy IV-VIII02.09.2021r.
21.10.2021r.
09.12.2021r. – zagrożenia
ocenami niedostatecznymi
24.02.2022r.- dla klasy VIII 
31.03.2022r. 
12.05.2022r.

Uroczystości szkolne i uczniowskie:

Uroczystości szkolne i uczniowskieTerminOsoby
odpowiedzialne:
Inauguracja roku szkolnego 2021/202201.09.2021r.Wychowawcy klas 
J. Olejnik, 
S. Kamińska 
Narodowe czytanie07.09.2021A. Łachacz
M. Radke
Sprzątanie Świata 18.09.2021M. Fedorowicz
M. Bartosik
D. Rachubiński
Światowy Dzień Serca28.09.2021r.J. Olejnik
S. Kamińska
E. Broniszewska
D. Rachubiński
Europejski Dzień Języków26.09.2021r.E. Kubsik
A. Łachacz
M. Tamulski
Dzień Chłopca30.09.2021r.Wychowawcy klas
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia02.10.2021r.K. Szczepaniak
S. Kamińska
M. Cyferkowska
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania30.09.2021r.-1.10.2021r.M. Maćkowiak
A. Łachacz
M. Bartosik
Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 04.10.2021r.
-10.10.2021r.
J. Olejnik, 
E. Broniszewska, 
M. Kaczorowska
Codeweek10.2021r.K. Szczepaniak
M. Kaczorowska
W. Świniarska
K. Maciejewska
Miesiąc Bibliotek Szkolnych10.2021r.M. Bartosik
Dzień Edukacji Narodowej14.10.2021r.Samorząd Uczniowski
+opiekunowie
E. Broniszewska
Ślubowanie klasy I14.10.2021r.M. Maćkowiak
Zaduszki Poetyckie30.10.2021r.M. Radke
A. Czechowska
Narodowe Święto Niepodległości10.11.2021r.A. Czechowska
A. Łachacz
Światowy Dzień Rzucania Palenia19.11.2021r.D. Rachubiński
Międzynarodowy Dzień Tolerancji16.11.2021r.D. Rachubiński
J. Olejnik
Dzień Ochrony Praw Dziecka11.2021r.Samorząd Uczniowski
 + opiekunowie
Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia25.11.2021r.M. Bartosik 
wychowawcy I-III
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych05.12.2021r.J. Olejnik
E. Broniszewska
M. Radke
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 05.12.2021r.M. Radke
Mikołajki06.12.2021r.Wychowawcy 
Tydzień Kodowania12.2021r.K. Szczepaniak
M. Kaczorowska
W. Świniarska
K. Maciejewska
Grudniowe Czytanie14.12.2021-16.12.2021r.Wychowawcy klas I-III
Jasełka, wigilie klasowe22.12.2021r.A. Czechowska
Wychowawcy klas
Dzień Babci i Dziadka 21.01.2022r.Wychowawcy klas I-III
Rocznica Wyzwolenia Miasta Konina spod Okupacji Hitlerowskiej01.2022r.A. Łachacz
A. Czechowska
E. Szczepankiewicz
Dzień Bezpiecznego Internetu10.02.2022r.K. Szczepaniak
M. Kaczorowska
W. Świniarska
K. Maciejewska
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego19.02.2022r.M. Radke
A. Łachacz
Dzień Kobiet08.03.2022r.Wychowawcy
Escape room03.2022r.K. Szczepaniak
M. Kaczorowska
W. Świniarska
K. Maciejewska
Drzwi Otwarte w SP 1103.2022r.Wszyscy nauczyciele
Dzień liczby π12.03.2022r.K. Szczepaniak
M. Cyferkowska
Dzień Wiosny20.03.2022r.Samorząd Uczniowski 
+ opiekunowie
D. Rachubiński
E. Broniszewska
Światowy Dzień Kolorowej Skarpety22.03.2022r.J. Olejnik 
D. Rachubiński
Rocznica Śmierci Papieża Jana Pawła II02.04.2022r.A. Czechowska
Dzień Ziemi kl. I-III22.04.2022r.Wychowawcy klas I-III
Dzień Ziemi kl. IV-VII22.04.2022r.M. Bartosik
M. Fedorowicz
Święto Patrona Szkoły20.05.2022r.M. Radke
A. Czechowska
A. Łachacz
Dzień Dziecka01.06.2022r.Wychowawcy klas
Samorząd Uczniowski
D. Rachubiński
Pożegnanie uczniów klasy VIII24.06.2022r.A. Łachacz
Samorząd Uczniowski
Zakończenie Roku Szkolnego 2021/202225.06.2022r.Samorząd Uczniowski 
+ opiekunowie