zdjęcie z napisem dostępna szkoła. Nad napisem dach wieży z flagą i zegarem.

Projekt „Dostępna szkoła, szkoła dla każdego ” powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności.
Celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur.
Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2023, a Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie jest pierwszą w powiecie szkołą, która przystąpiła do projektu podpisując umowę 02.08.2022r.

Dyżur Lidera Dostępności

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie informuje, że szkoła zapewnia Rodzicom i Uczniom możliwość konsultacji z Liderem Dostępności – panią Marleną Woźniak w każdą środę w godzinach od 13:00- do 14:00.

Dowozy Uczniów SP11 do szkoły – kliknij obrazek aby dowiedzieć się więcej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 820 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2022r. uczniom szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Miasta Konina, realizujących obowiązek szkolny oraz dzieciom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia przysługują bezpłatne przejazdy na wszystkich liniach MZK Konin.

Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2023 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/159104

O postępach projektu „Dostępna Szkoła” w naszej szkole, pisze portal infoKonin.
http://Szkoła Podstawowa nr 11 wygrała projekt „Dostępna Szkoła – szkolna ławka dla każdego”. – infoKonin – Koniński Portal Informacyjny

Zajęcia w ramach wychowania fizycznego to tylko przykład zajęć w ramach dostępnej szkoły https://www.facebook.com/DostepnaSzkola/posts/pfbid02a6wRuJbKtXVnwz5pbxNdfFAYShdvo6ET3SeRB4XAA5RYJ5fU8ZfcehdkYmEnQAvWl

logo Fundusze europejskie na granatowym tle gwiazda żółta, biała i czerwona, flaga unii europejskiej na granatowym tle dookoła żółte gwiazdki, flaga polski biało czerwony prostokąt.