Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zorganizował wyjazd do Nadleśnictwa w Grodźcu dla uczniów klas 4-8 w celu integracji oraz rozbudzania ciekawości wspomaganie samodzielnego poznawania świata
i uczenia się. W trakcie wycieczki uczniowie mogli delektować się pięknem przyrody otaczającej w Nadleśnictwie w Grodźcu oraz zwiedzać teren Nadleśnictwa. Pan Michał – leśnik, zapoznał uczniów z pracą, którą wykonuje i omówił rolę drzew i lasów. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów okazała się zagroda z dzikimi zwierzętami. Uczniowie odwiedzili również Izbę Edukacji Leśnej, w której były eksponaty zwierząt leśnych oraz salkę. Mieli również okazję wysłuchać prelekcji o gatunkach drzew, którą poprowadziła w lesie pani Marzenka Fedorowicz. 
Wyjazd zakończyliśmy ogniskiem, na którym upiekliśmy kiełbaski.