Dnia 29  kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbyła  się uroczystość z okazji  Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Uczniowie w poezji, prozie i piosence przedstawili najważniejsze wydarzenia z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież. W swoim wystąpieniu podkreślili wartość symboli narodowych, które kształtowały tożsamość Polaków na przestrzeni wieków. Zaprezentowali ułożone przez siebie wiersze, mówiące o miłości do Polski.  Uroczystość była wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.  Takie uroczystości są w naszej szkole tradycją. W ten sposób dążymy do kształtowania  w uczniach  postaw patriotycznych, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie. Oprac. A. Czechowska , Zdj. : M. Gostyńska 

pizap.com14623486040561