WAŻNE ADRESY I TELEFONY

 

1.    Miejska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Koninie

ul. Sosnowa 12

62 – 510 Konin

Tel.  63 243 18 95


2.   
Sąd Rejonowy w Koninie

Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Wojska Polskiego 2

62 – 500 Konin

Tel.  63 242 95 35


3.   
Komenda Miejska Policji

Zespół ds. Nieletnich

ul.  Przemysłowa  2

62 – 510 Konin

Tel.  63 247 25 52


4.   
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Sekcja  Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

ul.  Staszica 17 2

62 – 500 Konin

Tel.  63 244 59 16


5.   
Telefon Zaufania

63 244 59 20


Niebieska Linia
  –  dla ofiar przemocy w rodzinie

801 141 286


Pomarańczowa Linia
  –  dla rodziców, których dzieci piją

801 14 00 68


Rzecznik Praw Dziecka
  –  telefon informacyjno interwencyjny

22  696 55 50