„TRENING PAMIĘCI”

Pamięć jest niezbędna podczas uczenia się.                                                             
Odbieranie informacji i bodźców, ich segregowanie, przetwarzanie, porównywanie, wyszukiwanie  i zapisywanie nowych informacji to podstawa myślenia i zapamiętywania.                                                                                          
Trenowanie pamięci opiera się na wywoływaniu skojarzeń i dzięki temu  w istotny sposób wpływa na jej poprawę.                                                                                        
Jeśli pragniemy poprawić własną zdolność uczenia się, to ważne jest, byśmy  poszerzyli swój krąg zainteresowań, jak również poznali nowe sposoby przyswajania wiedzy. Oznacza to przyswojenie i wykorzystywanie różnych strategii uczenia się, a także pobudzenie drzemiącej w nas ciekawości i wykorzystanie jej do opanowania wiadomości z różnych dziedzin.
Wybór właściwej strategii uczenia się zwiększa możliwości opanowywania nowego materiału.                                                                                                                                   
Jeśli jesteśmy świadomi tego, jaka metoda uczenia się jest dla nas najodpowiedniejsza, wówczas uczenie przychodzi nam łatwiej.                             
 Najczęściej spotykane metody uczenia się to:                                                                   
 
Nauka wizualna:                                                                                                                  
 Polega na przyswajaniu nowych informacji głównie za pośrednictwem wzroku, czyli poprzez obraz, kolor, obserwację itp.                                                                          
Nauka akustyczna :                                                                                                                 
 Przy tej metodzie uczenia się wykorzystywany jest głównie słuch. Uczymy się słuchając i mówiąc.                                                                                                                   
Nauka motoryczna:                                                                                                                      
Do uczenia wykorzystywana jest powierzchnia ciała (skóra), czyli nauka odbywa się poprzez  ruch, dotyk, zapisywanie itd.

Zmysły są furtami wiodącymi do umysłu.                                                                        

Chińskie przysłowie mówi:                                                                                                             
„To, co słyszałem, zapomnę                                                                                                          
To, co widziałem, zapamiętam                                                                                                        
To, co robiłem, znam ”.                                                                                                  
   Zapraszam zainteresowanych uczniów na zajęcia do świetlicy szkolnej.

Opracowała: Wioletta Rzepecka                                                                                                                                                     
na podstawie książki „TRENING PAMIĘCI” U.Normann