Szkolne Koło Wolontariatu zachęca uczniów, aby włączyli się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą. Jesteśmy już po akcji „Żonkil Nadziei” wpierającej podopiecznych Hospicjum im. św. Jana Pawła II
w Koninie.

I Ty możesz zostać Wolontariuszem w naszej szkole.

Trzeba mieć chęć do działania i CZYNIĆ DOBRO w środowisku szkolnym, parafialnym i lokalnym!

Osoby zainteresowane mogą skontaktować się z p. Małgorzatą Radke

Jan Paweł II tak mówił do przedstawicieli wolontariatu międzynarodowego w styczniu 1981 roku:

„Jakże można nie zachwycać się tym, że we wspólnotach chrześcijańskich rozwijają się grupy wolontariuszy, które pragną służyć braciom, by w ten sposób budować bardziej sprawiedliwy i ludzki świat.

Wolontariat stanowi znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego – darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza najuboższym i potrzebującym (…)”.