Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza zmiany w systemie oświaty dotyczące zakupu podręczników.

Po wejściu w życie proponowanych zmian organy prowadzące szkoły podstawowe i gimnazja otrzymywać będą dotację celową na zakup:
– podręczników lub materiałów edukacyjnych do zajęć z danego języka obcego nowożytnego oraz materiałów ćwiczeniowych do edukacji wczesnoszkolnej dla klas I-III szkoły podstawowej,
– podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej i wszystkich klas gimnazjum.

Zmiana będzie wdrażana stopniowo, poczynając od 2014 r., w którym  dotacja celowa będzie udzielana na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z  tego języka oraz materiały ćwiczeniowe dla klas pierwszych. W kolejnych latach dotacja obejmie następne klasy szkoły podstawowej.

Harmonogram wprowadzania dotacji:

harmonogram dotacji do podręczników

 Źródło: MEN, wyszukała Marlena Bartosik