Fotografia przedstawia nowy sztandar szkoły oraz historyczny.

I iść będziemy z Polską szarymi szeregami,
i będzie Bóg nad nami – i będzie Naród z nami…

7 czerwca był w naszej szkole dniem wyjątkowym, ponieważ właśnie tego dnia, obchodziliśmy uroczyście Święto Patrona Szkoły – Floriana Marciniaka połączone z nadaniem nowego sztandaru. Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Św., podczas której ks. Sławomir Majdecki – proboszcz parafii pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus dokonał poświecenia sztandaru. Później udaliśmy się do szkoły, aby kontynuować obchody. Uroczystość uświetniona została przybyciem zaproszonych gości, których powitała dyrektor szkoły p. Małgorzata Łechtańska. Urząd Miejski reprezentował zastępca Prezydenta Miasta Konina pan Paweł Adamów, a Kuratorium Oświaty w Poznaniu Dyrektor Delegatury w Koninie pan Arkadiusz Chmielewski.

Kolejnym punktem programu był uroczysty apel. Rozpoczął się od wprowadzenia starego sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Przedstawiciele społeczności uczniowskiej złożyli kwiaty pod pomnikiem naszego patrona. Społeczność szkolna miała zaszczyt z honorami pożegnać sztandar Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka, który służył jej przez ponad 40 lata. Nowy sztandar szkoły na ręce dyrektora szkoły przekazała Rada Rodziców, a następnie oddano go uczniowskiemu pocztowi sztandarowemu. Delegacje wszystkich klas złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar.

By przybliżyć sylwetkę oraz dokonania wielkiego patrona szkoły, w kolejnej części uroczystości, uczniowie zaprezentowali program artystyczny podkreślający najważniejsze wartości, które reprezentował swoim życiem i postawą patriotyczną. Była to dla nas wszystkich prawdziwa lekcja wychowawcza. Występ aktorów ubogaciły piękne piosenki w wykonaniu uzdolnionych uczniów oraz efektowny taniec dziewczynek z klasy czwartej Dopełnieniem całości była gala Floriany 2023, podczas której wręczono wyróżnionym uczniom statuetki w kategoriach: Matematyk Roku, Recytator Roku, Poliglota Roku, Wokalista Roku, Sportowiec Roku, Mistrz Pędzla.

Dyrektor i społeczność szkolna składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji naszych marzeń. Kolejny rozdział historii szkoły został zapisany na kartach naszej kroniki.

Fotografia przedstawia społeczność szkolną podczas uroczystości w kościele.
Fotografia przedstawia ucznia Tymoteusza Łachacza trzymającego nagrodę "Floriana" w rękach.
Fotografia przedstawia uczennicę Ninę Gajewską trzymającą nagrodę "Floriana" w rękach.
Fotografia przedstawia uczennice Wiktorię Muzykiewicz i Zofię Posacką  trzymające nagrodę "Floriana" w rękach.
Fotografia przedstawia panią dyrektor Małgorzatę Łechtańską i Dyrektora konińskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu Arkadiuszem Chmielewskim.