{phocagallery view=category|categoryid=426|imageid=5548|float=left|pluginlink=1}17 października 2013 r. pierwszoklasiści przeżywali niezwykłą uroczystość – ślubowanie.To bardzo ważny i uroczysty dzień w życiu każdego pierwszaka. Podczas uroczystego apelu towarzyszyli dzieciom rodzice, zaproszeni goście: Prezydent Miasta Konina, pan Józef Nowicki, zastępca Kierownika Wydziału Oświaty, pani Elżbieta Siudaj-Pogodska, radny Miasta Konina, pan Jarosław Sidor, dyrektor Przedszkola nr 14, pani Sława Królikowska, była wychowawczyni z przedszkola, pani Ewa Janicka, proboszcz – Sławomir Majdecki, Rada Rodziców, nauczyciele,pracownicy szkoły oraz koleżanki i koledzy ze starszych klas.

Dzieci z klasy pierwszej zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pani Marioli Gostyńskiej, w czasie którego przeszli swój pierwszy w życiu egzamin – „egzamin na ucznia”. Wszyscy zdali go celująco. Po części artystycznej uczniowie z powagą złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, którego treść odczytała wychowawczyni klasy pierwszej.Uczniowie przyrzekali: „Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia. Uczyć się pilnie być dobrym kolegą, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Po ślubowaniu Pani Dyrektor wielkim ołówkiem pasowała pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie. Każdy świeżo pasowany uczeń, otrzymał „Dyplom pasowania” od Pana Józefa Nowickiego Prezydenta Miasta Konina, natomiast od Rodziców książkę. Na zakończenie miłego i pełnego wrażeń dnia , rodzice przygotowali dzieciom słodki poczęstunek.

OPRACOWANIE M. Gostyńska, zdj. Mirella Tomczak