Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

       1 września 2021 r. uczniowie wracają po wakacjach do szkoły i do nauki w trybie stacjonarnym. Zapraszamy wszystkich uczniów na spotkania organizacyjne 

z wychowawcami klas. W przypadku uczniów młodszych z klas I-III, dzieciom może towarzyszyć jeden rodzic. Harmonogram tego dnia wygląda następująco:

WAŻNE

Uczniowie klas I-III i klas IV-V wchodzą wejściem głównym od strony ulicy.

Uczniowie klas VI-VIII wchodzą wejściem od strony dziedzińca szkolnego.

Na terenie szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią: 

  1. Wchodząc do budynku szkoły dezynfekujemy ręce.
  2. Na korytarzach szkolnych nosimy maseczki ochronne.
  3. Zachowujemy dystans, minimum 1,5m od innych osób.