Za nami VI już edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Jesienna zaduma”, którego organizatorkami są panie: Radke, M Maćkowiak, M Bartosik. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci sztuką recytacji i kulturą słowa, zmotywowanie do poszerzenia znajomości literatury oraz rozbudzenie postaw kreatywnych uczniów. Jury, oceniając ich recytację, uwzględniało odpowiednie tempo mówienia, dykcję, oddziaływanie na odbiorców oraz ogólne wrażenie. Do rywalizacji na najciekawszą interpretację wierszy stanęli uczniowie klasy IV i V. Recytatorzy przedstawili jeden dowolnie wybrany utwór o tematyce jesiennej. Uczniowie wykazali się umiejętnością samodzielnego doboru wierszy, nie zabrakło ciekawych interpretacji. Recytatorów oceniało jury, w skład którego weszły: doradca metodyczny języka polskiego pani Małgorzata Ptak, kierownik filii „Jedenastka” MBP Menedżer kultury pani Małgorzata Hofmann, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej pani Magdalena Maćkowiak, nauczyciel bibliotekarz pani Marlena Bartosik.
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Karolina Lipińska kl. V
II miejsce – Natalia Radke kl. V
III miejsce – Martyna Górnik kl.IV
Wyróżnienia otrzymali:
Zuzanna Wojciechowska kl.IV
Michał Kąkolewski kl.V
Wszystkim młodym recytatorom serdecznie gratulujemy!!!

pizap.com14798137700113

pizap.com14798138896994