„PROBLEM Z GŁOWY” TO PIERWSZY OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ KONCENTRUJĄCY SIĘ NA ZWALCZANIU WSZAWICY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I KIEROWANY JEST DO UCZNIÓW KLAS I-VI.

Celem programu jest uświadomienie rodziców jak zapobiegać wszawicy i jak z nią postępować.

Dzięki uczestnictwu w programie dzieci uczą się jak postępować w sytuacjach gdy „swędzi głowa” oraz jak być tolerancyjnym dla innych dotkniętych tym problemem.

Program ułatwi pedagogom szkolnym rozmowę na ten temat. Każda szkoła biorąca udział w programie otrzyma pakiet bezpłatnych materiałów edukacyjnych opracowany przez ekspertów, które umożliwiają prowadzenie zajęć z dziećmi w zakresie profilaktyki wszawicy oraz uświadamianie rodziców. Dodatkowo każdy gabinet pielęgniarski w szkole zostanie wyposażony w profesjonalne materiały dotyczące problemu wszawicy.