Floriany 2014/2015 zostały rozdane podczas  Święta Patrona Szkoły 13.05.2015 roku:

Mistrz Pióra – Maria Prus

Recytator Roku- Anna Adamczewska

Matematyk Roku- Dawid Krzyżak

Wokalista Roku – Kamil Budziński

Tancerz Roku- Natalia Motacz

Poliglota Roku- Julia Pietrowska

Sportowiec Roku- Alicja Kanecka

Organizator Roku- Krystian Majkowski

Miłośnik Przyrody- Dawid Kordylewski

Historyk Roku- Kacper Jehne

 

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły otrzymali Floriany w następujących kategoriach: 

ODKRYWCY – uczniowie klasy I 

TROPICIELE – uczniowie klasy II                                     

PODRÓŻNICY – uczniowie klasy III 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD – „FLORIANY” 2014/2015

 Kategorie i ich uzasadnienia

 Mistrz Pióra – nagrodę otrzymuje osoba, która pięknie posługuje się językiem polskim, ma bogate  słownictwo, tworzy ciekawe i oryginalne wypowiedzi pisemne.

 Recytator Roku – nagrodę otrzymuje osoba, która wykazuje zamiłowanie do poezji, ciekawie interpretuje teksty poetyckie, osiąga wyniki w konkursach recytatorskich.

 Matematyk Roku – nagrodę otrzymuje osoba, która osiąga bardzo dobre wyniki   z przedmiotu. Reprezentuje szkołę w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

 Wokalista Roku –  nagrodę otrzymuje osoba, która  wykazuje zdolności wokalne, reprezentuje szkołę w konkursach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

 Tancerz Roku – nagrodę otrzymuje osoba, która wykazuje zdolności taneczne, reprezentuje szkołę w konkursach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

 Poliglota Roku – nagrodę otrzymuje osoba, która wykazuje się dobrą znajomością języków obcych, osiąga bardzo dobre wyniki z przedmiotów. Reprezentuje szkołę w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

 Sportowiec Roku – nagrodę otrzymuje osoba, która czynnie reprezentuje szkołę w zawodach szkolnych i pozaszkolnych oraz osiąga znaczące sukcesy sportowe.

 Organizator Roku – nagrodę otrzymuje osoba, która jest aktywna, uczestniczy w akcjach charytatywnych, wolontariacie, wykazuje zdolności organizacyjne.

 Miłośnik Przyrody – nagrodę otrzymuje osoba, która wykazuje się szczególnymi zainteresowaniami przyrodniczymi, ekologią, dba o środowisko naturalne.                                –

  Historyk Roku – nagrodę otrzymuje osoba, która interesuje się przeszłością, reprezentuje szkołę w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

 Kategorie dla klas I-III – Odkrywcy, Tropiciele, Podróżnicy

 Cel:

$1·         Motywowanie uczniów do nauki, aktywności społecznej, sportowej 

$1·         Nagradzanie za systematyczną pracę.

$1·         Promowanie pozytywnych wzorców i wartości.

$11.      Nagrody Floriany przyznawane są uczniom Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie w roku szkolnym 2014/2015. Konkurs jest organizowany  w dwóch grupach wiekowych – uczniowie klas I – III i IV-VI.

$12.      Nominowany może być każdy uczeń wytypowany przez społeczność szkolną, spełniający wymagania danej kategorii.

$13.      Uczniowie mogą być nominowani w kilku kategoriach.

$14.      Regulamin przyznawania Florianów podaje wychowawca, a  propozycje kandydatur   i uzasadnienia uczniowie na lekcjach wychowawczych 

$15.      Kandydatury powinny być zaopatrzone w następujące informacje:

          – imię i nazwisko ucznia

       – klasa

          – kategoria

          – uzasadnienie

$16.      Termin składania zgłoszeń :  do 15. 04. 2015r.  do M. Gabryszak lub M. Radke.

$17.      Ogłoszenie wyników z poszczególnych kategorii nastąpi w terminie do 15. 05. 2015r.   podczas Uroczystej Gali  Wręczenia Uczniowskich Florianów.

$18.      Kapituła w składzie: Dyrektor Szkoły, Pedagog Szkoły, opiekun Samorządu Szkolnego, przewodnicząca SU z uczniów nominowanych w poszczególnych kategoriach wybierze zwycięzców (klasy IV-VI).

$19.      Uczniowie z klas młodszych otrzymają statuetki i dyplomy klasowe w ustalonych   przez wychowawców klas kategoriach.

$110.  Uczniowie, którzy zostali wybrani w danych kategoriach przez Kapitułę otrzymają statuetki i dyplomy a uczniowie nominowani dyplomy.

$111.  Nagrodę „Floriana” w danej kategorii może otrzymać uczeń tylko jeden raz w ciągu sześciu lat nauki szkolnej.

$112.  Każdy nauczyciel i pracownik szkoły może również nominować uczniów w danych kategoriach.

$113.  Sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

       Opracował zespół przedmiotowy do spraw kształcenia: M. Gabryszak, M. Radke,   A. Czechowska, M. Bartosik, J. Rakowski .

 

Floriany 2013/2014 rozdane:
{phocagallery view=category|categoryid=522|imageid=6770|float=left|pluginlink=1}
{phocagallery view=category|categoryid=523|imageid=6779|float=left|pluginlink=1}W tym roku otrzymali je:

RECYTATOR ROKU Krystian Majkowski
MATEMATYK ROKU Dominik Banaszak
WOKALISTA ROKU Maria Rado
TANCERZ ROKU Adrianna Gabryś
SPORTOWIEC ROKU Marta Śliwińska
ORGANIZATOR ROKU Julia Pietrowska
HISTORYK ROKU Dawid Krzyżak

Kapituła przyznająca Floriany 2014 postanowiła uhonorować pucharami również najmłodszych uczniów naszej szkoły  za ich szczególne osiągnięcia klasowe:

KLASA PIERWSZA PUCHAR DLA ODKRYWCÓW
KLASA DRUGA PUCHAR DLA ARTYSTÓW
KLASA TRZECIA PUCHAR DLA PLASTYKÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD – „FLORIANY” 2013/2014
 Cel:

 • Motywowanie uczniów do nauki, aktywności społecznej, sportowej.
 • Nagradzanie za systematyczną pracę.
 • Promowanie pozytywnych wzorców i wartości.

 1. Nagrody Floriany przyznawane są uczniom Szkoły Podstawowej nr 11 im.Floriana Marciniaka w Koninie w roku szkolnym 2013/2014. Konkurs jest organizowany w dwóch grupach wiekowych – uczniowie klas I – III i IV-VI.
 2. Nominowany może być każdy uczeń wytypowany przez społeczność szkolną, spełniającywymagania danej kategorii.
 3. Uczniowie mogą być nominowani w kilku kategoriach.
 4. Regulamin przyznawania Florianów podaje wychowawca, a propozycje kandydatur i uzasadnienia uczniowie na lekcjach wychowawczych.
 5. Kandydatury powinny być zaopatrzone w następujące informacje:

– imię i nazwisko ucznia

– klasa

– kategoria

– uzasadnienie

 1. Termin składania zgłoszeń : do 15. 04. 2014r. do M. Gabryszak lub M. Radke.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystego apelu w terminie do 15. 05. 2014r.
 3. Głosowanie odbywa się w sposób tajny.
 4. Podczas wyborów każdy uczeń może oddać jeden głos w danej kategorii.
 5. Spośród osób nominowanych zwycięża ta, która otrzyma największą liczbę głosów.
 6. Nagrodę „Floriany” w danej kategorii może otrzymać uczeń tylko jeden raz w ciągu sześciu lat nauki szkolnej.
 7. Laureaci i wyróżnieni otrzymają statuetki oraz dyplomy.
 8. Sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor szkoły.

  Propozycje kategorii FLORIANY 2013/2014

   

  Mistrz Pióra – nagrodę otrzymuje osoba, która pięknie posługuje się językiem polskim, ma bogate słownictwo, tworzy ciekawe i oryginalne wypowiedzi pisemne.
  Recytator Roku–nagrodę otrzymuje osoba, która wykazuje zamiłowanie do poezji, ciekawie interpretuje teksty poetyckie, osiąga wyniki w konkursach recytatorskich.
  Humanista Roku–nagrodę otrzymuje osoba, która pięknie posługuje się językiem polskim, ma bogate słownictwo, osiąga bardzo dobre wyniki z przedmiotów: język polski, historia.Reprezentuje szkołę w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
  Matematyk Rokunagrodę otrzymuje osoba, która osiąga bardzo dobre wyniki z przedmiotu. Reprezentuje szkołę w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
  Wokalista Roku – nagrodę otrzymuje osoba, która wykazuje zdolności wokalne, reprezentuje szkołę w konkursach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
  Tancerz Roku – nagrodę otrzymuje osoba, która wykazuje zdolności taneczne, reprezentuje szkołę w konkursach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
  Poliglota Roku – nagrodę otrzymuje osoba, która wykazuje się dobrą znajomością języków obcych, osiąga bardzo dobre wyniki z przedmiotów. Reprezentuje szkołę w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
  Sportowiec Roku – nagrodę otrzymuje osoba, która czynnie reprezentuje szkołę w zawodach szkolnych i pozaszkolnych oraz osiąga znaczące sukcesy sportowe.
  Informatyk Roku – nagrodę otrzymuje osoba, która wyróżnia się bardzo dobrą znajomością obsługi komputera, tworzy ciekawe prezentacje.
  Mistrz Pędzla – nagrodę otrzymuje osoba, która wykazuje się zdolnościami artystycznymi, reprezentuje szkołę w konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych.
  Organizator Roku – nagrodę otrzymuje osoba, która jest aktywna, uczestniczy w akcjachcharytatywnych, wolontariacie, wykazuje zdolności organizacyjne.
  Miłośnik Przyrody – nagrodę otrzymuje osoba, która wykazuje się szczególnymi zainteresowaniami przyrodniczymi, ekologią, dba o środowisko naturalne.
  Historyk Roku–nagrodę otrzymuje osoba, która interesuje się przeszłością, reprezentuje szkołę w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

  Opracował zespół przedmiotowy: M. Bartosik, M. Gabryszak, M. Radke, A. Czechwska

                                                                                                 

 1. Kategorie w roku szkolnym 2012/2013

  Mistrz Matematyki
  Mistrz Języków Obcych
  Mistrz Kredki i Pędzla
  Mistrz Sportu
  Mistrz Recytacji
  Przyjaciel Przyrody
  Mistrz Pracowitości
  Mistrzyni Wiedzy Komputerowej
  Mistrzyni Grzeczności

 2. Kategorie w klasach IV – VI w latach 2011/2012 –  nagrodą są statuetki.
 • Matematyk Roku 2011/2012 – nagrodę otrzymuje osoba, która osiąga bardzo dobre wyniki z przedmiotu. Reprezentuje szkołę w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Humanista Roku 2011/2012 – nagrodę otrzymuje osoba, która pięknie posługuje się językiem polskim, ma bogate słownictwo, osiąga bardzo dobre wyniki z przedmiotu. Reprezentuje szkołę w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Poliglota Roku 2011/2012 – nagrodę otrzymuje osoba, która wykazuje się dobrą znajomością języka obcego, osiąga bardzo dobre wyniki z przedmiotu. Reprezentuje szkołę w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Sportowiec Roku 2011/2012 – nagrodę otrzymuje osoba, która czynnie reprezentuje szkołę w zawodach szkolnych i pozaszkolnych oraz osiąga znaczące sukcesy sportowe.

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 FLORIANY OTRZYMALI:

MISTRZ MATEMATYKI – Filip Kazimierczak

MISTRZ JĘZYKÓW OBCYCH – Franciszek Dymek

MISTRZ KREDKI I PĘDZLA – Hubert Nowak

MISTRZ SPORTU – Eryk Oksiak

MISTRZ RECYTACJI – Kamil Śmietański

PRZYJACIEL PRZYRODY – Maciej Matela

MISTRZ PRACOWITOŚCI – Krystian Majkowski

MISTRZYNI WIEDZY KOMPUTEROWEJ – Marta Śliwińska

MISTRZYNI GRZECZNOŚCI – Barbara Kraczyńska

W MINIONYCH LATACH TĘ ZASZCZYTNĄ NARGODĘ W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH OTRZYMALI:

ROK SZKOLNY 2008/ 2009

 • POLIGLOTA ROKU – Nadia Świątek
 • CZYTELNIK ROKU – Kinga Adamczewska
 • SPORTOWIEC ROKU – Dominika Orzechowicz
 • TALENT ROKU – Katarzyna Koszela
 • DOBRY ORGANIZATOR – Marta Dębowska, Dawid Śmietański
 • NAJLEPSZA KOLEŻANKA – Marta Dębowska
 • NAJLEPSZY KOLEGA – Patryk śliwiński
 • DOBRY START – Bartosz Babacz

ROK SZKOLNY 2006/ 2007

 • POLIGLOTA ROKU – Klaudia Zawal
 • CZYTELNIK ROKU – Alicja Banaszak
 • SPORTOWIEC ROKU – Marcin Kordylewski
 • TALENT ROKU – Wiktoria Rado
 • DOBRY ORGANIZATOR – Mateusz Kołodziejski
 • NAJLEPSZA KOLEŻANKA – Magdalena Pawlak
 • NAJLEPSZY KOLEGA – Bartłomiej Pierański
 • DOBRY START – Kinga Woźniak, Hubert Fabiszak

ROK SZKOLNY 2005/ 2006

 • POLIGLOTA ROKU – Kinga Bartkowiak, Anna Gabrysiak
 • CZYTELNIK ROKU – Emilia Zarębska
 • SPORTOWIEC ROKU – Rafał Dębowski
 • DOBRY ORGANIZATOR – Julita Wesołowska
 • NAJLEPSZA KOLEŻANKA – Karolina Szymańska
 • NAJLEPSZY KOLEGA – Igor Pawlak
 • DOBRY START – Rafał Czechowski, Krystian Łaput

ROK SZKOLNY 2004/ 2005

 • POLIGLOTA ROKU – Kinga Bartkowiak
 • CZYTELNIK ROKU – Maksym Kazimierczak
 • SPORTOWIEC ROKU – Patrycja Strugarek
 • TALENT ROKU – Klaudia Zawal
 • DOBRY ORGANIZATOR – Adrian Szyszka
 • NAJLEPSZA KOLEŻANKA – Kamila Pigulska
 • NAJLEPSZY KOLEGA – Dawid Koszela
 • DOBRY START – Mateusz Budziński, Marta Debowska

ROK SZKOLNY 2003/ 2004

 • POLIGLOTA ROKU – Patryk Koszela
 • CZYTELNIK ROKU – Katarzyna Kaliszewska
 • SPORTOWIEC ROKU – Joanna Dobrowolska, Piotr Pawlikowski
 • TALENT ROKU – Marta Harwozińska
 • DOBRY ORGANIZATOR – Jakub Zakręta
 • NAJLEPSZA KOLEŻANKA – Anna Zimna
 • NAJLEPSZY KOLEGA – Piotr Kantarowski
 • DOBRY START – Marta Radke, Łukasz Bandowski

ROK SZKOLNY 2002/ 2003

 • POLIGLOTA ROKU – Malwina Janasik
 • CZYTELNIK ROKU – Karolina Zarębska
 • SPORTOWIEC ROKU – Paulina Śrutowska
 • TALENT ROKU – Krzysztof Mejer
 • DOBRY ORGANIZATOR – Anna Zimna
 • NAJLEPSZA KOLEŻANKA – Joanna Dobrowolska
 • NAJLEPSZY KOLEGA – Kamil Wesołowski
 • DOBRY START – Maria Radke

ROK SZKOLNY 2001/ 2002

 • POLIGLOTA ROKU – Marta Michalak
 • CZYTELNIK ROKU – Ewelina Jankowska
 • SPORTOWIEC ROKU – Patryk Wawrzyniak
 • TALENT ROKU – Marcin Pawlikowski
 • DOBRY ORGANIZATOR – Marta Kantarowska
 • NAJLEPSZA KOLEŻANKA – Nadia Jaszczak
 • NAJLEPSZY KOLEGA – Daniel Gabrysiak
 • DOBRY START – Martyna Kowalczyk