{phocagallery view=category|categoryid=437|imageid=5634|float=left|pluginlink=1}Uczniowie w trakcie nauki szkolnej zdobywają wiadomości i umiejętności, które pozwolą im szanować swoją ojczyznę, pielęgnować miłość do niej, pozwolą im zrozumieć, jak ważne dla każdego i obywatela jest słowo ojczyzna. Klasy I-III w drugim i trzecim tygodniu listopada 2013 r. realizowały projekt edukacyjny Polska nasza ojczyzna.

 

Celem projektu było, by uczniowie poznali główne regiony Polski i symbole narodowe, rozwinęli swoją ciekawość i postawę otwartości wobec innych, doskonalili umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i selekcji zdobywanych informacji, uczyli się sposobów ciekawej prezentacji efektów swojej pracy, nawiązali współpracę z koleżankami i kolegami
z innych klas.
Opr. i zdj. Magdalena Maćkowiak