Cele programu:
trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie w czasie, kiedy kształtują się ich nawyki żywieniowe,
podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania – w szczególności dzieci oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne
realizowane w szkołach.
Realizacja ww. celów programu ma skutecznie przeciwdziałać:

  • wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci w wieku szkolnym,
  • wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych,
  • spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.