{phocagallery view=category|categoryid=845|imageid=11092|float=left|pluginlink=1}17 lutego odbyła się lekcja otwarta z muzyki. Temat: Instrumenty dęte drewniane. Celem lekcji było rozwijanie umiejętności klasyfikacji instrumentów dętych drewnianych ze względu na sposób wydobycia dźwięku: z jednym stroikiem(klarnet, saksofon), z podwójnym stroikiem(fagot, obój, rożek angielski), bez stroika, tzw. instrumenty wargowe(flet prosty, flet poprzeczny).

Istotnym było też wyjaśnienie, dlaczego niektóre z nich choć wykonane z metalu(flet, saksofon), należą do grupy instrumentów dętych drewnianych. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem saksofonu altowego na „żywo” oraz środków multimedialnych. Nauczyciel szczegółowo omówił budowę saksofonu, uzasadnił jego przynależność do grupy instrumentów dętych drewnianych ze względu stroik (laskowy),który jest źródłem wydobycia dźwięku. Nauczyciel zademonstrował możliwości techniczne i walory kolorystyczne instrumentu począwszy od efektów „śmiechu”, „warczenia”, „chrypienia” poprzez wykorzystanie saksofonu w muzyce klasycznej, popowej, jazzowej. Na uczniach, gra nauczyciela i możliwość kontaktu z instrumentem na „żywo” zrobiła  duże wrażenie. Byli bardzo zaciekawieni i zainteresowani. Z duża aktywnością przysłuchiwali się przekazywanym informacjom, mieli wiele pytań do nauczyciela. Ciekawa tematyka lekcji z wykorzystaniem saksofonu pozwoliła zrealizować założone cele i zdobyć wymaganą wiedzę przez uczniów. Lekcję obserwowało 9 gości. Prowadzący zajęcia Tomasz Brzeziński.