Olimpusek z języka angielskiego

Wszystkim uczniom klas I-III  zainteresowanym ogólnopolskim konkursem z języka angielskiego przedstawiam zagadnienia tematyczne opracowane przez twórców olimpiady, w celu przygotowania się do konkursu.

Ewa Kubsik

 Klasa I

1. Powitanie
2. Pożegnanie
3. Przedstawianie się
4. Liczby od 0 do 10
5. Kolory
6. Członkowie rodziny
7. Zabawki
8. Zwierzątka domowe
9. Podstawowe przybory szkolne
10. Zwroty typu: usiądź, wstań, otwórz/zamknij książkę, powtórz

Uwaga!
W klasie I dopuszcza się czytanie uczniom poleceń oraz wariantów odpowiedzi. 

 

Klasa II

Zakres programowy dla klasy I oraz następujące zagadnienia:

1. Liczby od 0 do 20
2. Części ciała człowieka
3. Ubrania
4. Opis postaci – przymiotniki
5. Dni tygodnia
6. Zwierzęta hodowlane
7. Wyposażenie domu
8. Codzienne czynności
9. Święta Bożego Narodzenia
10. Określenie położenia przedmiotów
11. Czasowniki: to be; to have/have got; can; to like, to love
12. Pytania i zdania przeczące

 

Klasa III

Zakres programowy dla klasy I i II oraz następujące zagadnienia:

1. Liczby od 0 do 100
2. Jedzenie
3. Sport i wypoczynek
4. Zwierzęta  dzikie i egzotyczne
5. Pory roku
6. Miesiące
7. Opis czynności i sytuacji
8. Określenia czasu

9. Nazwy figur geometrycznych