Fotografia przedstawia uczestników konkursu trzymających dyplomy.
smart

Olimpiada z historii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych wydarzeń historycznych Polski i świata. Uczniowie klasy piątej: Borys Rudyj otrzymał dyplom laureata, 
Ramona Moskal dyplom uznania. Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy dalszych  sukcesów.