Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Koninie dokonała podliczenia zebranych funduszy ze składek Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011

Klasa

Zebrana kwota

Kwota oddana klasie

Pozostaje w RR

I

555,00 zł

40% – 222,00 zł

333,00

II

435,00 zł

30% – 130,50 zł

304,50

III

405,00 zł

40% – 162,00 zł

243,00

IVa

150,00 zł

30% – 45,00 zł

105,00

IVb

315,00 zł

40% – 126,00 zł

189,00

V

645,00 zł

40% – 258,00 zł

387,00

VI

375,00 zł

30% – 112,50 zł

262,50

 

 

 

1824,00

Stan na dzień 10.12.2010  
Rada Rodziców