wiersz napisany własnoręcznie przez ucznia. Rysunek brązowego misia.

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w naszej szkole odbył się szkolny konkurs literacki skierowany do wszystkich chętnych uczniów klas II– VII. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisać wiersz/rymowankę lub krótkie opowiadania o misiu. Praca konkursowa mogła być napisana ręcznie lub stanowić wydruk komputerowy, wiersze do konkursu mogły być zgłoszone w ozdobnej szacie graficznej dowolną techniką. Celem konkursu było kształcenie umiejętności językowych uczniów, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, promowanie młodych talentów, propagowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia. Nagrody zostały zakupione w ramach Programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
Do organizatorów napłynęło wiele wspaniałych prac, spośród których jury wyróżniło:
Z klas II-III:
I miejsce PIOTR POSACKI kl. II,
II miejsce FILIP KAŁUŻNY kl. III,
III miejsce ZUZANNA GRONIKOWSKA kl. III
Wyróżnienia: LILIANA RABULIŃSKA kl. II, ZUZANNA WIECZOREK kl. III,
Z klas IV -VII:
I miejsce ZOFIA POSACKA kl. V,
II miejsce HANNA RYCHTEROWICZ kl. V,
III miejsce ANTONINA PALUCH kl. VII,
Wyróżnienia:
ALEKSANDER BLADOWSKI kl. VI, RAFAŁ SOSIŃSKI kl. IV
Zachęcamy do czytania wierszy, rymowanek i opowiadań, które zostały wyeksponowane na tablicy w świetlicy szkolnej. Cała galeria pod linkiem.http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0LaAzWemi1ENxv4TXrTqFU3k7g5BeCr9f9cA5biNMx9LdugYdpg9v8JJ1CKH556Ckl&id=100075852175467