Drogi Uczniu!

Masz szansę wykazać się znajomością zasad ortografii i umiejętnością ich stosowania.  Uważnie czytaj każde polecenie. Pomyśl dobrze, zanim coś napiszesz, abyś nie musiał poprawiać. Gdy popełnisz błąd, przekreśl odpowiedź i napisz obok poprawnie.
                                                                                                                   Powodzenia!

Zadanie 1

Przeczytaj zdania i wstaw brakujące znaki ? ! . , : tam, gdzie są one konieczne.

Nie hałasuj w lesie

Gdzie mieszka Adam

Posiałam w ogródku sałatę rzodkiewkę i marchew

Zadanie 2

W tych wyrazach wstaw w miejsce kropek ś lub si, ć lub ci, ń lub ni, lub dzi, ź lub zi.

W mojej ro….nie jest sze….ć osób: mamu….a, tatu…. , bab….a, …..adek, ….ostra i ja – Ba….a. Chęt….e spędzamy razem nie….elne popołudnia. Gdy jest ….epło i słonecz….e, je….dzimy na wy….eczki rowerowe. Lubimy spacerowa…. po le….e, po….wia….. przyrodę i słucha…. ….piewu ptaków.

Zadanie 3 (10 punktów)

Odszukaj wśród tych liter wyrazy z h oraz z ch. Jest ich dziesięć. Szukaj poziomo i pionowo. Zapisz te wyrazy.

                                                                h

1. …………………………………….                         6. ……………………………………..
2. …………………………………….                         7. ……………………………………..
3. …………………………………….                         8. ………………………………………
4. …………………………………….                         9. ……………………………………….
5. …………………………………….                        10. ……………………………………
 

                                                                                                                          Przygotowała M. Gostyńska