21 listopada 2019r. odbył się V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 w Koninie. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy na temat historii, kultury i tradycji Wielkiej Brytanii, a także kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów oraz odmiennych zwyczajów. Naszą szkołę reprezentowali Nina Gajewska z kl. Vb i Aleksander Gajewski z kl. VI, którzy znakomicie się zaprezentowali i uzyskali wysokie wyniki. Komisja konkursowa przyznała Alkowi II miejsce. Gratulujemy!