Uczestnicy mieli za zadanie przygotować się do recytacji wierszy o tematyce świątecznej . W wydarzeniu wzięło udział 18 uczniów. Ocenie podlegał: dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny. Laureatami konkursu zostali:

Klasa I :
I miejsce-Borys Rudyj
II miejsce-LenaŁachacz
III miejsce—Tymon Mejer
Wyróżnienia:
1.Alicja Zielińska
2.Patryk Witkowski
Klasy II-III
I miejsce-Antonina Paluch
II miejsce-Kornelia Salzman
III miejsce-Magdalena Działak
Wyróżnienia:
1.Jakub Zrąbkowski
2.Paulina Barczykowska
3.Nadia Dębowska
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.
Serdecznie gratulujemy!