zebranie 15 grudzień

Harmonogram konsultacji indywidualnych
 w dniu 15.12.2016r. w SP11

Konsultacje indywidualne po zebramiach w godzinach:
·       17:00-  klasy I-III,

        ·       17:30-  klasy IV-VI.

Lp.

Nazwisko i Imię
    nauczyciela

Godzina konsultacji

Nr sali

 

1.

Brzeziński Tomasz

od 17:30 konsultacje w zakresie  przedmiotu muzyki i plastyki             

41B

2.

Czechowska Agnieszka

od 17:30 konsultacje w zakresie przedmiotu historia i religia

41B

3.

Gabryszak Mirosława

od 17:30  konsultacje w zakresie przedmiotu matematyka             i przyroda

34 A

4.

Gostyńska Mariola

od 17:00 konsultacje indywidual.

19 B

5.

Agnieszka Hoch

od 17:30 konsultacje w zakresie przedmiotu- język       niemiecki

38 A

6.

Kaczorowska Małgorzata

od 17:30 konsultacje pedagoga szkolnego i informatyka

pokój pedagoga

7.

Kubsik Ewa

od 17:30 konsultacje w zakresie przedmiotu- język  angielski

38 A

8.

Małgorzata Łechtańska

od 17:30 konsultacje w zakresie  przedmiotu matematyka
                     

2 A (gabinet Dyrektora Szkoły)

9.

 

Maćkowiak Magdalena

od 17:00 konsultacje  indywidual.

21 B

10.

 

Joanna Mączka

od 17:00 konsultacje  indywidual.

43 B

11.

 

Okulska Krystyna

od 17:30 konsultacje  indywidual.

świetlica

12.

Joanna Nejman

od 17:30 konsultacje indywidual.

40 B

13.

Rachubiński Dariusz

od 17:30 konsultacje przedmiotu wychowanie fizyczne

40 A

14.

Rakowski Jakub

od 17:30 konsultacje w zakresie  przedmiotu     technika

28 A

15.

Dorota Robak

od 17:30 konsultacje logoped.

43 B

16.

Radke Małgorzata

od 17:30 konsultacje w zakresie  przedmiotu- język          polski

39A

17.

Rzepecka Wioletta

od 17:30konsultacje indywidual.

świetlica

18.

Zielińska Małgorzata

od 17:00 konsultacje  indywidual.

42B