Najstarszy przedmiot w moim domu
Pamiątki rodzinne: Z pokolenia na pokolenie
Bardzo ważną i cenną rzeczą w każdej rodzinie są przekazywane z pokolenia na pokolenie pamiątki rodzinne, które pełną role pewnego rodzaju talizmanów przynoszących szczęście jak również niezapomniane historie przodków.
Takimi pamiątkami może być na przykład biżuteria w postaci pierścionka lub naszyjnika, który matka przekazuje swojej córce po swojej babci i tak dalej z każdym następnym pokoleniem. Często też rolę pamiątek rodzinnych pełnią też książki, stare zegary, porcelana i inne urządzenia. Takie rzeczy mogą mieć wartość muzealną.  Pamiątki rodzinne powinny być ozdobą i dumą każdego gospodarstwa domowego, ponieważ są symbolem tego, że rodzina ma swoje tradycje, które są kultywowane z pokolenia na pokolenia i nie poddaje się zapomnieniu pomimo ciągłego upływu czasu.

Czy w Twojej rodzinie zachowały się stare pamiątki rodzinne? Jakie? Czy wiąże się z nimi historia? Podziel się nią z nami  i weź udział w Konkursie fotograficznym: „Najstarszy przedmiot w moim domu”

 Regulamin Konkursu fotograficznego „Najstarszy przedmiot w moim domu”
1. Oddział koniński Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Muzeum Okręgowe w Koninie ogłaszają otwarty konkurs fotograficzny pt. „Najstarszy przedmiot w moim domu”
2. Fotografie w formie papierowej (możliwy dobry wydruk komputerowy) i elektronicznej (płytka CD) należy dostarczyć do nauczyciela historii , sala 42 b i podzielić się wiedzą z innymi. Prace zostaną przesłane na  adres: Muzeum Okręgowe, ul. Muzealna 6; 62-505 Konin, z dopiskiem – Konkurs, do dnia 30 kwietnia 2014 r.
3. Pod nazwą „przedmiot” organizatorzy rozumieją m.in. przedmioty codziennego użytku, narzędzia, meble, obrazy, dokumenty, zdjęcia itd.
4. Zdjęcia należy opatrzyć podstawowymi danymi adresowymi (także telefon i mail) z podaniem wieku autora zdjęcia oraz zwięzłą informacją o widocznym przedmiocie i jego historii.
5. Na konkurs można nadesłać zdjęcia od jednego do pięciu przedmiotów.
6. Nadesłane zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie w Muzeum Okręgowym. Uczestnik konkursu nadsyłając prace wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne ich prezentowanie na wystawie w Muzeum oraz w publikacjach muzealnych oraz ich ewentualne przetwarzanie (profesjonalny wydruk, zmiana formatu).  Do uczestników konkursu należy decyzja, czy fotografowane przedmioty zechcą zaprezentować obok zdjęć na wystawie oraz o zakresie upublicznionej informacji (możliwe wystawianie anonimowe).
7. Zespół powołany przez organizatorów przyzna nagrody i wyróżnienia, określi miejsce i czas wystawy, poinformuje uczestników o swoich ustaleniach.
   

Zachęcam do udziału w konkursie: Agnieszka Czechowska