„BIEG PO ZDROWIE” 16 marca na terenie naszej szkoły rodzice klasy 4 uczestniczyli w spotkaniu z wychowawcą klasy, podczas którego zostały przedstawione informacje na temat programu profilaktyki palenia tytoniu „Bieg po zdrowie”, w którym uczestniczą ich dzieci. Dzięki znajomości tematyki i zakresu realizowanego programu profilaktycznego rodzice będą wsparciem dla dzieci podczas realizacji poszczególnych zadań, a ich stosunek do poruszanych zagadnień będzie bardziej spójny z ideami stanowiącymi podstawy założeń programu. W ramach spotkania przeprowadzono ankietę dotyczącą postaw rodziców wobec palenia oraz odbyła się prezentacja filmu pt. „Założenie programu antynikotynowej edukacji zdrowotnej pt „ Bieg po zdrowie. Nasze spotkanie wpłynęło pozytywnie na motywację i zaangażowanie rodziców i ich dzieci w kwestie związane z profilaktyką tytoniową.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie.