„Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej”
 

Po raz kolejny nasza szkoła weźmie udział w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów OBUT. Klasa trzecia w maju 2012r. przystąpi do badania, którego podstawowym celem jest dostarczenie dodatkowych  informacji o umiejętnościach dzieci
z języka polskiego i z matematyki. Po trzech latach pracy dzieci posiadają wiadomości
i umiejętności, nabyte i rozwijane w toku nauki. Testy OBUT badają umiejętności z Podstawy programowej kształcenia ogólnego, m.in.:

  • zapisane w celach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, np. zdobycie przez ucznia umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
  • wymienione jako najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej: czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność oraz jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów (…), myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych, umiejętność komunikowania się w języku ojczystym (…), zarówno w mowie, jak i w piśmie;
  • wymienione jako treści nauczania edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej na I etapie kształcenia.

Testy stosowane w badaniu konstruowane są tak, aby poziom rozwiązania poszczególnych zawartych w nich zadań wynosił od 0,3 do 0,9 (czyli radziło sobie z nimi od 30 do 90% badanych), a więc tak, aby każdy uczeń znalazł w nich wyzwanie na swoją miarę. Wśród zadań znajdują się zarówno takie, które kierowane są do uczniów o niższym poziomie wiedzy (wiadomości i umiejętności), jak i takie, w których trzecioklasiści mają okazję do zastosowania swojej wiedzy w sytuacjach nietypowych, wykazania się wysokim poziomem opanowania różnorodnych umiejętności oraz ujawnienia swoich faktycznych możliwości.

Aby badaniu nie towarzyszyły nadmierne uczniowskie emocje, dlatego będą one  wpisane
w rytm normalnych, codziennych zajęć  bez tworzenia wokół niego atmosfery egzaminacyjnej. Badanie odbędzie  się w sali lekcyjnej, w której najczęściej uczą się uczniowie, a osoba przeprowadzająca badanie będzie znana dzieciom.

Drodzy  Rodzice!

Zapewnie są Państwo zainteresowani wspieraniem swoich dzieci w rozwoju i ich osiągnięciami dlatego zachęcam do zapoznania się z  informacjami o badaniu zamieszczonymi   na stronie www.obut.edu.pl, gdzie mogą Państwo znaleźć publikacje warte przeczytania. Polecam też odwiedzenie strony projektu „Badania umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej” (www.trzecioklasista.edu.pl), gdzie w zakładce „Dla Rodziców” znajduje się  wiele interesujących materiałów.

Przykładowy test kompetencji dla uczniów III klasy – sprawdź, ile wie Twoje dziecko. Drogi Rodzicu tegorocznego i przyszłego Trzecioklasisty!

 

 Zachęcamy do rozwiązania przykładowego testu kompetencji wspólnie z dzieckiem! Test pozwali zorientować się Państwu w postępach Waszego dziecka i w opanowywaniu materiału programowego trzecioklasisty. Ułatwi samodzielne zdiagnozowanie partii materiałów opanowanych przez Państwa dzieci – także dla pełniejszego i merytorycznego kontaktu ze szkołą. Podobne testy znajdziecie Państwo w każdym numerze czasopisma „Kumpel”.  Więcej na stronie internetowej www.kumpel.com.pl w zakładce „Najczęściej czytane” test trzecioklasisty.

                                                                    Wyszukała i przygotowała Magdalena Maćkowiak