Zebrania ogólne dla klas II-VI  z wychowawcami odbędą się 18.09.2012r. o godzinie 16:30