ZASADY ZACHOWANIA W SALI LEKCYJNEJ

 

1. Zachowujemy ciszę i spokój.

2. Jeden mówi reszta słucha.

3. Chcąc zabrać głos podnosimy rękę.

4. Nie wyśmiewamy wypowiedzi innych.

5. Nie przerywamy osobie mówiącej.

6. Nie chodzimy po klasie.

7. Nie rysujemy po krzesłach i ławkach.

8. Nie używamy telefonów komórkowych.

9. Po zakończonej lekcji zostawiamy po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy uczniowie, kontrolują dyżurni. 

10. Z klasy po zakończonej lekcji wychodzimy, nie na sygnał dzwonka, ale wtedy gdy powie o tym nauczyciel.

Opracowała: A. Czechowska