Zasady pracy dyżurnego
Dyżurnym wspomagającym nauczyciela jest dyżurny danego tygodnia. Osobą odpowiedzialną jest nauczyciel dyżurujący.
Dyżurny melduje się nauczycielowi pełniącemu dyżur. Ma on plakietkę z napisem „Dyżurny”.
Dyżurny wspomagający informuje nauczyciela o każdym niewłaściwym zachowaniu. Sam bezpośrednio nie interweniuje.

Odpowiada on również za wyłączenie świateł w toaletach i na korytarzach.
Dba o
porządek i ład na korytarzach.
Organizuje, prowadzi zabawy, uczestniczy w różnych prezentacjach.