SZANOWNI RODZICE !!!

W Szkole Podstawowej Nr 11 w Koninie im. Floriana Marciniaka zaczynają się zajęcia w ramach projektu systemowego „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z klas I-III do wzięcia udziału w zajęciach. Oferujemy bogatą ofertę edukacyjną. Zajęcia będą miały na celu zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Zwiększą dostępność i podniosą jakość wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania. Wyposażą dziecko w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne a także będą kształtować u dziecka pozytywny stosunek do nauki oraz rozwijać ciekawość w poznawaniu otaczającego świata.

Dla Naszych uczniów proponujemy następujące zajęcia:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.  Zajęcia 1x w tygodniu po 1h. Zajęcia prowadzą mgr M. Zielińska, mgr M. Maćkowiak, mgr K. Okulska.
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Zajęcia 1x w tygodniu po 1 h.
Zajęcia prowadzi mgr M. Zielińska.
3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów zdolnych plastycznie. Zajęcia 1x w tygodniu po 1 h. Zajęcia prowadzi mgr K. Okulska.
4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Zajęcia 1x w tygodniu po 1 h.
Zajęcia prowadzi mgr M. Kaczorowska.
5. Zajęcia rozwijające czytelnicze zainteresowania uczniów. Zajęcia 1x w tygodniu po 1 h. Zajęcia prowadzi mgr M. Bartosik.
6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematycznie ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia 1x w tygodniu po 1 godzinie. Zajęcia prowadzą mgr A. Zimna, mgr M. Maćkowiak.
7. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. Zajęcia 1x w tygodniu po 1 h. Zajęcia prowadzi mgr J. Kucal.
Wszystkie zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły po zajęciach dydaktycznych dzieci. Szczegółowy plan zajęć podamy w pierwszym tygodniu po feriach zimowych.

Jak zapisać dziecko na zajęcia?

Można przez Internet oraz w sekretariacie szkoły. Na stronie Internetowej naszej szkoły do pobrania są pliki:  zgoda uczestnictwa w zajęciach, oświadczenie uczestnika, deklaracja uczestnictwa. Można wypełnić komputerowo i przesłać na adres e-mail: sekretariat@sp11.konin.pl. Można także wejść do sekretariatu i wypełnić potrzebne dokumenty.  Zapraszamy na zajęcia.

Dokumenty do pobrania