ZAGROŻENIA ZE STRONY GIER KOMPUTEROWYCH

 

          Era komputeryzacji dotyka wszystkich płaszczyzn naszego życia. Czy chcemy czy nie z komputerem musimy się zetknąć. Pierwsze kontakty, które nas dotykają to gry komputerowe. W chwili obecnej jest to najpopularniejsza wśród dzieci forma rozrywki. Gry są coraz atrakcyjniejsze: zachęcają barwami, animacją, muzyką, efektami specjalnymi. Gracz może stać się uczestnikiem najbardziej nawet wymyślnych przygód.  Powodów, dla których dzieci sięgają po gry jest wiele. Często jest to ogromna presja rówieśników, ale również moda, której ulegają. Innym czynnikiem, która przyciąga, jest możliwość podejmowania decyzji, wpływu na losy bohaterów oraz to, że obecność towarzysza gry staje się niepotrzebna. W grach nie obowiązują żadne wartości moralne, co prowadzi młodego człowieka do wewnętrznej pustki, niepokoju i dezorientacji. Granica między dobrem a złem zaciera się. Młody człowiek staje się agresywny i obojętny. Zatraca takie cechy jak: czułość, cierpliwość, delikatność, troska o innych, szacunek dla innych.

Należy wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie czyli uzależnieniu od gier komputerowych, które jest porównywalne do innych uzależnień. Zbyt długie i częste, a także niekontrolowane przesiadywanie przed monitorem komputera może doprowadzić do uzależnienia. Dziecko wtedy pod każdym pretekstem siada przed komputerem, unika zabaw z rówieśnikami, albo wybiera tych, którzy mają komputer i u nich gra, zaczyna dostawać coraz gorsze oceny, niechętnie uczestniczy w życiu rodzinnym, u dziecka pojawiają się gwałtowne zmiany nastroju, agresywne zachowanie, wybuchy złości. To są sygnały, które powinny zaniepokoić każdego rodzica. Tu jednak pojawia się kolejny problem. Dziecko siedzące przed komputerem jest spokojne i nie ma z nim kłopotów. Rodzice nie widzą nic niepokojącego w fakcie, że jego dziecko w dobie komputeryzacji spędza więcej czasu przed monitorem komputera. Złe wykorzystanie komputera to nieodwracalne zmiany w ludzkiej psychice.

Kupując gry należy zastanowić się nad ich wyborem. Nauka poprzez zabawę to ciekawsza forma zdobywania wiedzy. Gry edukacyjne, programy pozwalające na poszerzenie wiadomości i umiejętności dziecka – do  tego właśnie powinien służyć młodemu człowiekowi komputer.

                                                                   Przygotowała M. Gostyńska