{phocagallery view=category|categoryid=195|imageid=2744|float=left|pluginlink=1}Projekt „Wielka Brytania jakiej nie znacie” w ramach „Szkoły z klasą 2,0”

10 stycznia, uczniowie klasy Vb, wykorzystując TIK, opowiedzieli o przygotowaniach i realizacji projektu pt. „Wielka Brytania jakiej nie znacie”. Uczniowie pracowali w grupach, a zadania im przydzielone pozwoliły na wykorzystanie narzędzi TIK oraz wcielenie w życie zasad Kodeksu 2,0. W projekcie wykorzystano: komputer w sali języków obcych, projektor, telewizor, DVD, oraz materiały internetowe i biblioteczne.

               Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej rozgrzewki – burzy mózgów, w której uczniowie mówili o tym, z czym kojarzy im się Wielka Brytania, dzielili się spostrzeżeniami i wiadomościami. Następnie przeszliśmy do I zadania, które polegało na przedstawieniu krótkich, aczkolwiek ważnych wiadomości dotyczących historii wspomnianego państwa i jego symboli. Uczniowie z grupy I (Adam Naworski), wykonali to zadanie przygotowując prezentację multimedialną. Grupa II (Bartosz Grzelak), przedstawiła znane zabytki i miejsca w Wielkiej Brytanii, w której uczniowie postarali się znaleźć ciekawostki o danych miejscach korzystając m.in. ze strony www.visitbritain.com. Na koniec grupa III (Michalina Nowak, Konrad Kopeć, Kasia Ziółkowska, Agata Bednarska), opowiedziała nam o sławnych Brytyjczykach bazując na wykonanym plakacie.
              Następnie, na podstawie zdobytych informacji uczniowie w swoich grupach opracowali pytania do QUIZU – klasowego konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii. Każda z grup ułożyła 3 pytania. Ostatnie 5 minut zostało poświęcone na obejrzenie krótkiego filmu o Wielkiej Brytanii przygotowanego przez jednego z uczniów (zaczerpniętego z youtube).
W ramach realizacji wymienionych zadań uczniowie przestrzegali zasad ustalonych w Kodeksie 2,0: „Informacje zdobyte w Internecie sprawdzamy z innymi źródłami”, „Nie kopiujemy informacji z Internetu, udając, że sami je napisaliśmy. Podajemy źródło i autora.”
Udział w programie Szkoła z klasą 2,0 i wprowadzenie TIK do lekcji języka angielskiego pozwoliły na pokazanie uczniom, że zdobywanie wiedzy może odbywać się w niecodzienny i ciekawy sposób.
oprac. Ewa Kubsik