Poniżej przedstawiam zadania , których celem jest:

  • Nauka określania danych koniecznych do rozwiązania zadania, które bezpośrednio nie są podane w treści zadania.
  • Usprawnienie umiejętności rachunkowych.
  • Rozwijanie spostrzegawczości.

Zadanie te są oparte o znajomość tarczy zegara, dlatego tez bliskie dziecku.  Autorem zadań jest Dariusz Kulma. Zapraszam do zabawy z zadaniami . Zróbcie je razem z dziećmi niezależnie od klasy do której teraz uczęszcza.  Powodzenia!

                                                                                                              Alina Zimna

— pobierz—-