Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w pomoc bezdomnym zwierzętom i wsparli Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Koninie. W ramach akcji” Podaj łapę” zbierali karmę.

W dniu 6 listopada 2020 r. z wizytą do schroniska  pojechał opiekun Samorządu Uczniowskiego w samotności, bez udziału dzieci z powodu panującej pandemii covid 19  w celu przekazania zebranej karmy.

Głównym założeniem i celem zbiórki karmy z schroniska było uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych zwierząt oraz chęć kształtowania u dzieci gotowości do niesienia pomocy bezbronnym
i skrzywdzonym zwierzętom. Ta akcja to znakomity przykład na to, że już od najmłodszych lat warto wpajać chęć niesienia pomocy potrzebującym; by uczyć przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt: tych, które są
w naszych domach i tych, dla których domem jest niestety schronisko.

Dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom za udział w akcji. Uczniowie naszej szkoły wykazali się ogromnym zainteresowaniem i chętnie przystali na propozycję Samorządu Uczniowskiego zorganizowania zbiórki żywności dla zwierząt ze schroniska.