W tym roku Tydzień Biblijny odbył się pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Motywem przewodnim XIII Tygodnia biblijnego były słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” 
(J 6,35). Nawiązują one do tematu całego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, w którym rozważa się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej. Z tej okazji we wszystkich klasach zostały przeprowadzone lekcje na temat  Biblii. Uczniowie w ramach dzielenia się wiedzą prezentowali wybrane przez siebie perykopy biblijne oraz wykonali plakaty  zachęcające do czytania Biblii. Przygotowali również cytaty  biblijne, które powinny być drogowskazem naszego życia. W ten sposób nie tylko pogłębili wiedzę religijną, ale także kształtowali  umiejętności kluczowe.  

Biblia zawiera prawdę, która wciąż jest aktualna i daje nam wskazówki jak powinniśmy żyć.