W Szkole Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie w dniach od 09.03.2016r. do 16.03.2016r. została przeprowadzona przez Wizytatorów Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delagatury w Koninie, ewaluacja zewnętrzna w zakresie wymagań:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

Nasza szkoła w każdym z badanych wymagań otrzymała

bardzo wysokie wyniki !!!!

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, klikając poniższy link.

Raport z ewaluacji zewnętrznej