Szanowni Rodzice,

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.  Nasi uczniowie, ze względu na dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. 4 i 5 maja br., wracają do nauki stacjonarnej 6 maja br. Uczniowie klas IV-VIII do 16 maja br. kontynuują naukę zdalną. 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE POWROTU DO SZKOŁY UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. Wszystkich uczniów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych obowiązuje „Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w warunkach epidemii”.
 2. Dnia 6 maja 2021r. uczniowie klas I-III rozpoczynają naukę stacjonarną. Powrót uczniów do szkoły odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym.
 3. Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach osłaniających usta i nos. Dzieci korzystają z maseczek przez cały czas pobytu w szkole, z wyjątkiem czasu przeznaczonego na spożycie posiłku.
 4. Uczniowie nie spotykają się w szatni. Klasa I korzysta z wieszaków znajdujących się przy wejściu do szkoły naprzeciwko stołówki. Klasa II ma wieszaki przy dyżurce szkolnej. Klasa III korzysta z szafek uczniowskich przy sali gimnastycznej.
 5. Obowiązuje zakaz wchodzenia do szkoły osób z zewnątrz z wyjątkiem uczniów i pracowników.
 6. Osoby przebywające na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych zachowują dystans min. 1,5 m.
 7. Nauczyciele ograniczają gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
 8. Uczniowie przebywają w wyznaczonych klasach i nie kontaktują się z pozostałymi klasami.
 9. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają oddzielnie, nie kontaktują się ze sobą.
 10.  Klasy oddzielnie korzystają ze stołówki, nie kontaktują się ze sobą.
 11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 14. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 15. Personel kuchenny i pracownicy administracyjno-obsługowi ograniczą do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 16.  Nauczyciele wychowawcy klas I-III nadzorują przychodzenie uczniów do szkoły i nie dopuszczają do ich gromadzenia się.
 17.  Biblioteka i świetlica szkolna funkcjonują zgodnie z planem pracy w ścisłym reżimie sanitarnym.
 18.  Nauczyciele specjaliści prowadzą zajęcia w ramach ppp na terenie szkoły w ścisłym reżimie sanitarnym.