Ogłoszenie

Wpłaty za obiady za m-c luty 2012 r. będą przyjmowane w dniach:

08, 09, 10.02.2012 r.

(środa, czwartek, piątek)

 

11 dni x 3,30 = 36,30 zł + rozliczenie za poprzedni miesiąc.

Również można dokonać wpłaty bezpośrednio na konto szkoły

tj. 43 1320 1016 2770 0027 2000 0001

Jednocześnie informujemy, że kto nie dokona wpłaty w w/w terminie będzie musiał wpłacić należną kwotę osobiście na konto szkoły.