fotografia przedstawia zdjęcie ścieżki w lesie między drzewami.
Autor: Kornelia Salzman

Zespół Redakcyjny „Jedenastka z Florkiem” zorganizował konkurs fotograficzny pt.: „Wiosna w Cukrowni”. Celem było propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym mieszkamy oraz rozwijaniu zainteresowań. Głosowanie na fotografie odbyło się na szkolnym Facebooku. Przez 4 dni można było głosować na najlepsze zdjęcie.
A oto wygrani:

I miejsce- Patryk Witkowski ( klasa IV)
II miejsce – Kornelią Salzman (klasa V)
III miejsce- Weronika Hemmerling ( klasa VIIa)

Gratulujemy !!

Fotografia przedstawia zdjęcie białych przebiśniegów.
Autor: Patryk Witkowski