Z wielką przyjemnością informujemy, iż decyzją Kapituły Konkursowej konkursu plastyczno – cyfrowego „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” animacja uczennic klasy 6b Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie –  Hanny Zielińskiej, Laury Janiszewskiej, Kornelii Chorzewskiej, Niny Gajewskiej , otrzymała nagrodę główną w postaci szesnastu laptopów i szafy do ich przechowywania oraz nagród dodatkowych dla członków drużyny oraz Koordynatorów – Kingi Szczepaniak i Katarzyny Maciejewskiej.

Konkurs ten zorganizowany został przez Państwowy Instytut Badawczy NASK i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pod honorowym patronatem Ambasady Norwegii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotowanie prac plastycznych w dowolnej technice cyfrowej. Zainteresowanie konkursem okazało się niespodziewanie duże.  Wpłynęło aż 2389 prac konkursowych. Organizatorzy bardzo doceniają wkład uczestników i mają nadzieję, że zaangażowanie uczniów w ten projekt podniosło ich kompetencje cyfrowe oraz wiedzę na temat Funduszy Norweskich i EOG, państw – darczyńców i roli wsparcia pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ograniczeniu różnić społecznych i gospodarczych. 

Poniżej nagrodzona animacja naszych uczennic.