W dniach od 15 do 21 kwietnia przeżywaliśmy X Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Jego hasłem były słowa, które zmartwychwstały Jezus skierował do apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22). Odbywały się one pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. Na lekcjach religii czytaliśmy i omawialiśmy przypowieści biblijne. Uczniowie samodzielnie przygotowywali teksty i pięknie czytali je kolegom i koleżankom. Układali pytania, zagadki, organizowali zabawy, wykonywali prace plastyczne. Przedstawiali cytaty biblijne, które są drogocennymi wskazówkami w naszym życiu. Poprzez czytanie Pisma św. otrzymujemy odpowiedź na pytania jak żyć, aby znaleźć radość, pokój, wiarę, nadzieję i miłość.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie.