Walory rozrywek umysłowych

Czas wolny ucznia, to czas, który może on wykorzystać na wypoczynek lub rozrywkę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Odpowiednio zorganizowany wolny czas dziecka wpływa korzystnie na jego rozwój. Jedną z bardzo ważnych form spędzania wolnego czasu przez ucznia mogą być rozrywki umysłowe. Niezwykle lubiane przez dzieci i przyjmowane przez nie wręcz entuzjastycznie są: rebusy, krzyżówki, loteryjki, łamigłówki, różnego rodzaju zagadki. One najwszechstronniej wpływają na jego rozwój umysłowy. Korzyści płynące  z rozrywek umysłowych:

 • uczą analizowania i syntetyzowania,
 • rozwijają myślenie twórcze,
 • wzbogacają słownictwo,
 • rozwijają samodzielność,
 • poszerzają wiedzę o otaczającej rzeczywistości,
 • ćwiczą spostrzegawczość, pamięć, uwagę,
 • doskonalą pisanie i czytanie ze zrozumieniem,
 • kształtują nawyk sięgania do różnych źródeł wiedzy,
 • uczą dziecko pokonywania trudności,
 • wyrabiają czujność ortograficzną,
 • wdrażają do samokontroli i samooceny,
 • kształtują pojęcie liczby.

Szczególnie wartościowe w rozwijaniu twórczego myślenia dzieci są zabawy polegające na samodzielnym układaniu zagadek, rebusów, krzyżówek. Mobilizują one dziecko do zastanowienia się nad tym jak sformułować treść, a dzięki temu zaczyna ono rozumieć, jak rebus, czy krzyżówka powinna być zbudowana. Wymyślając własne łamigłówki dziecko uczy się stosować w praktyce to, czego nauczyło się w czasie zgadywania, a więc w procesie wytwarzania pomysłów.  W tej formie zabawy ogromna rola przypada rodzicom, ponieważ to oni  pełnią funkcję wspomagającą i naprowadzającą, kierując tym samym dziecięcą zabawą. Pomoc ze strony rodzica powinna polegać na udzielaniu wskazówek, naprowadzaniu, a nie na podsuwaniu gotowych rozwiązań. Takie rodzinne zabawy pozwalają na  wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicami a dzieckiem, pomagają lepiej poznać własne dziecko.

Przyjemnej zabawy!